Bé làm quen với máy tính

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học vi tính ở trường mầm non các cháu học được những gì ?.
Các cháu biết :
Nhận biết được máy vi tính
Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy vi tính.
Biết máy vi tính giúp ta được những gì ở thời buổi công nghệ 4.0 này.
Biết thao tác cơ bản trên chuột máy vi tính
Biết thao tác và nhận biết được mặt chữ và số trên bàn phím máy vi tính.
Biết nhận diện và phân biệt được các màu.
Biết vẽ được các hình cơ bản trên máy tính.
Được học và làm quen trên phần mềm kismas được bộ giáo dục triển khai.
KHI BƯỚC VÀO LỚP CÁC CHÁU ĐƯỢC GÌ ?
Tự tin hơn khi vào môn tin học ở lớp 1 và tạo tiền đề cho sự áp dụng và ứng dụng cntt trong quá trình học tập.
Tiếp cận nhanh và có thể áp dụng cho các cháu ôn và thi trên mạng tốt.