Giáo viên tiêu biểu, điển hình: Cô Nguyễn Thị Vĩ và hành trình đổi mới sáng tạo tại trường Mầm Non 10-3.

Giáo viên tiêu biểu, điển hình: Cô Nguyễn Thị Vĩ và hành trình đổi mới sáng tạo tại trường Mầm Non 10-3.

Lượt xem:

Giáo viên tiêu biểu, điển hình: Cô Nguyễn Thị Vĩ và hành trình đổi mới sáng tạo tại trường Mầm Non 10-3. Trong làng giáo dục mầm non tại tỉnh đắk lắk nói chung, trường Mầm Non 10-3 nói riêng cái tên Nguyễn Thị Vĩ đã không còn xa lạ. Cô là một hình mẫu của sự tận tụy, đổi mới và sáng tạo trong ngành, đặc biệt là [...]