Bé làm quen với máy tính

Bé làm quen với máy tính

Lượt xem:

Học vi tính ở trường mầm non các cháu học được những gì ?. Các cháu biết : Nhận biết được máy vi tính Nhận biết được các bộ phận cơ bản của máy vi tính. Biết máy vi tính giúp ta được những gì ở thời buổi công nghệ 4.0 này. Biết thao tác cơ bản trên chuột máy vi tính Biết thao tác và nhận biết được [...]