Thông báo tuyển sinh năm học 2024 – 2025.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch số …… /KH-UBTP ngày ……..Về Kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 – 2025 của Phòng GDĐT TP Buôn Ma Thuột;
Căn cứ vào điều kiện CSVC của nhà trường để làm cơ sở xét tiếp nhận học sinh cho năm học 2024 – 2025;
Căn cứ vào nhu cầu gửi con của PHHS trong địa bàn phường Thắng Lợi và PHHS trong Thành phố Buôn Ma Thuột, Trường MN 10-3 xây dựng kế hoạch xét tuyển tiếp nhận học sinh cho năm học 2024-2025 như sau.

I. Mục đích – yêu cầu
1.Mục đích:
– Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, ưu tiên trẻ 5 tuổi đến trường 100% để thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, những cháu có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật, mồ côi được đến trường.
– Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh thu hút học sinh trong độ tuổi mầm non đến trường được thụ hưởng chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.
2. Yêu cầu:
– Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Giáo dục & Đào tạo ban hành xét tiếp nhận học sinh, chính xác, công bằng và khách quan.
– Công tác tuyển sinh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ, tạo sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh và toàn xã hội.

II. Nội dung của kế hoạch tuyển sinh
1. Đối tượng, địa bàn, số lượng xét tiếp nhận.
– Nhóm trẻ (búp) là những cháu sinh năm 2022 (nhận trẻ sinh từ sinh tháng 01- 06, trường hợp nếu tuyển sinh không đủ chỉ tiêu thì sẽ nhận trẻ sinh tháng 7.8.9.10)
– Mẫu giáo (mầm, chồi, lá) là những cháu sinh năm 2019, 2020, 2021
2. Địa bàn xét tiếp nhận
– Nhà trường tuyển sinh cho năm học 2024-2025: Con em của cán bộ, nhân dân sinh sống trên địa bàn xã, phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột
3. Số lượng xét tiếp nhận năm học 2024-2025
Tổng số tuyển: 200 trẻ; trong đó.
– Nhóm trẻ là những cháu 2 tuổi sinh năm 2022: 75 trẻ
– Mẫu giáo là những cháu 3 tuổi sinh năm 2021: 80 trẻ
– Ưu tiên một số cháu 4 tuổi sinh năm 2020 : 20 trẻ
– Ưu tiên một số cháu 5 tuổi, sinh năm 2019: 25 trẻ

III. Thời gian tuyển sinh:
– Từ ngày 01/6/2024 đến khi đủ học sinh. Nhà trường sẽ đổi mới cách tuyển sinh, không để phụ huynh phải chờ lâu, thông báo và trả lời kết quả tuyển sinh, sau khi phụ huynh đã nhận hồ sơ được tiếp nhận (trúng tuyển) vào học năm học 2024-2025 và gia đình có nhu cầu gửi các cháu học hè có thể gửi luôn bắt đầu từ 10/6/2024 nếu phụ huynh không có nhu cầu. thì nhập học vào đầu năm học (01/8/2024) 2024-2025, phụ huynh tiến hành làm hồ sơ nhập học gồm có:
(1) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có con dấu đỏ)
(2) Thẻ Bảo hiểm y tế học sinh
(3) Hồ sơ nhập học

IV. Tổ chức thực hiện
– Thông báo công khai kế hoạch xét tuyển tiếp nhận học sinh để phụ huynh nắm bắt thông tin cần thiết và đặc biệt là hồ sơ dự xét tuyển, địa bàn tuyển sinh, thời hạn đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ.
– Thông báo danh sách các cháu được tiếp nhận vào học năm học 2024-2025 nhập học cho các cháu luôn không chờ lâu
– Hội đồng xét tiếp nhận học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần trao đổi trực tiếp với BGH nhà trường để được giải đáp./.