Lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

🎗Thực hiện Công văn số 3973/UBND-GDĐT ngày 04/9/2021 của UBND thành phố về việc tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022, Nay 🎗Trường Mầm Non 10-3 xin thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh về thời gian phát sóng chương trình Lễ Khai giảng của Đài Truyền thanh thành phố.
🧭Thời gian phát sóng của Đài Truyền thanh thành phố: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021.
Xin trân trọng cảm ơn.