Các cháu tham gia hội thi nét vẽ xanh cấp tỉnh năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.