Trường Mầm Non 10-3_Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước.

Lượt xem:

Đọc bài viết

   Quốc ca là một biểu trưng bằng âm thanh của một quốc gia. Việc hát quốc ca đã trở thành một tập quán mang tính nghi lễ của mọi quốc gia. Cùng với quốc kỳ hay quốc huy, quốc ca trở thành những biểu trưng thiêng liêng của mỗi nước. Với công dân, hát quốc ca là thể hiện niềm tự hào trước những giá trị thiêng liêng của quốc gia hay dân tộc mình. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quốc ca Việt Nam luôn trở thành những thanh âm thiêng liêng mà khi cất lên trong mọi hoàn cảnh nó đều mang lại cảm xúc về niềm tự hào cùng với trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc của mình.

   Sau khi có công văn số 1525/BGĐT-CTHSSV của Bộ Giáo Dục hướng dẫn khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca, thực hiện công văn trên Trường Mầm Non 10 -3 đã triển khai Chương trình chào cờ, hát Quốc ca hàng tuần từ năm học 2017 – 2018 đến nay vào mỗi sáng thứ 2 hàng tuần ai đi qua cũng nán lại cổng trường Trường Mầm Non 10 -3  xúc động lắng nghe những âm thanh hùng hồn của bài Quốc ca Việt nam. Nhìn các cháu cùng các cô đứng nghiêm trang, mắt hướng lên quốc kỳ cùng hát “Quốc ca” khiến ai cũng xúc động, như được truyền cảm hứng về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc..

   Trong những năm qua nhà trường luôn di trì hoạt động này; qua đó các cháu đã thuộc lời bài hát và hát theo đúng nhạc. Ðược sự đồng thuận của tập thể cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, nhà trường đã hướng dẫn các cháu mầm non về nghi thức lễ chào cờ, đưa hoạt động chào cờ, hát Quốc ca thành hoạt động thường xuyên của nhà trường. Có thể trẻ chưa hiểu hết được ý nghĩa nhưng đã cảm nhận được sự khác biệt lúc hát Quốc ca so với các bài hát khác. Ðây là sự khởi đầu để hình thành trong nhận thức của các cháu về ý nghĩa, sự trang trọng của lễ chào cờ và hát Quốc ca.

      = = Đoàn Tâm= =