Thành Công Chuyên Đề “Bé Với An Toàn Giao Thông” tại Trường Mầm Non 10-3

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay, tại Trường Mầm Non 10-3, một sự kiện giáo dục quan trọng đã diễn ra thành công mỹ mãn. Chính là chuyên đề “Bé Với An Toàn Giao Thông” do Sở Giáo dục tổ chức, với sự đồng lòng và đóng góp của các cô giáo chuyên môn và kinh nghiệm.
Chương Trình Chuyên Đề:
Chuyên đề đã bao gồm 4 tiết dạy chính, mỗi tiết được giảng dạy bởi các cô giáo có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm. Cô Nguyễn Thị Vĩ đã tổ chức hoạt động ngoài trời với chủ đề “Trải Nghiệm Bé Với An Toàn Giao Thông”.

Cô Nguyễn Thị Vĩ với tiết dạy Trải Nghiệm Bé với An toàn Giao Thông (Hoạt động ngoài trời)

Cô Trần Thị Huệ đã mang đến một tiết dạy sôi động với chương trình “Game Show Bé Với An Toàn Giao Thông”.

Cô Trần Thị Huệ với tiết dạy Chương trình Game Show

Các tiết còn lại được lòng ghép với an toàn giao thông trong tiết Âm Nhạc Đa Văn Hoá do cô Trần Thị Ngọc Ái thực hiện và tiết Thể Dục lòng ghép An Toàn Giao Thông do cô Bùi Thị Long đảm nhận.

Cô Bùi Thị Long với tiết dạy Thể dục tích hợp An toàn giao thông

Cô Trần Thị Ngọc Ái với tiết dạy Âm nhạc Đa văn hóa tích hợp An toàn giao thông

Tính Tương Tác và Sáng Tạo:
Mỗi tiết dạy không chỉ là sự truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội cho trẻ trải nghiệm và học hỏi thông qua các hoạt động sáng tạo. Cô Trần Thị Huệ đã thực hiện Game Show với sự tích hợp của câu hỏi về an toàn giao thông, tạo nên không khí học tập thú vị và ý nghĩa.
Họp Góp Ý và Đánh Giá:
Sau khi kết thúc chuyên đề, Ban Tổ Chức (BTC) đã tổ chức một buổi họp để thu thập ý kiến và nhận xét từ tất cả các đoàn tham dự. Mục đích của buổi họp là trao đổi để nâng cao kỹ năng chuyên môn, đồng thời xây dựng cơ sở cho việc cải thiện chất lượng giáo dục trong tương lai.
Đánh Giá Cao từ Cộng Đồng Tham Dự:

Buổi họp sau khi kết thúc 4 chuyên đề.

Cuộc họp đã đánh giá cao 4 tiết dạy của chuyên đề với những lời khen ngợi cho sự nỗ lực và sáng tạo của các cô giáo và học trò. Cộng đồng tham dự đồng lòng nhận xét về sự hiệu quả và ý nghĩa của chương trình, đồng thời đề xuất những cải tiến có thể thực hiện trong các sự kiện tương lai.
Tuyên Dương và Khen Ngợi:

Cô: Phạm Thị Lanh – Chuyên viên phụ trách bậc học mầm non sở giáo dục tỉnh đắk lắk nhận xét và đánh giá sau chuyên đề.

Cuối cùng, đại diện Sở Giáo dục, cô Phạm Thị Lanh – Chuyên viên phụ trách bậc học Mầm Non sở, đã tỏ ra rất hài lòng và tuyên dương, khen ngợi các cô giáo, học trò cùng nhà trường. Cô đánh giá cao việc tạo điều kiện cho buổi sinh hoạt chuyên đề diễn ra thành công tốt đẹp và có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của trẻ nhỏ trong lĩnh vực an toàn giao thông.
Buổi sinh hoạt chuyên đề “Bé Với An Toàn Giao Thông” không chỉ là một sự kiện giáo dục mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc hình thành nhận thức về an toàn giao thông từ khi còn nhỏ, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ an toàn và có ý thức về trách nhiệm xã hội.