10-3 Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

MN10-3: Sáng ngày 10/8/2022, Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo Dục, Trung Tâm Chính Trị Thành Phố phối hợp và tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo Dục và Đào Tạo thành phố Muôn Ma Thuột với 4 chuyên đề qua hình thức trực tuyến.

Không khí của buổi học

Tại điểm cầu trường Mầm Non 10-3 với 16 đơn vị tham gia lớp đã được nghe Đc/ Ngô Thị Yêm với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh  đại đoàn kết toàn dân tọc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giầu đẹp, văn minh, bản sắc”

Bên cạnh đó còn có các chuyên đề do các đồng chí như chuyên đề “Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII” do đồng chí Trần Văn Châu phụ trách. “Tuyên truyền biển đảo; Tình hình thế giới và trong nước trong Tỉnh, Thành phố nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; Những vấn đề kinh tế-xã hội ở Thành phố và nghị quyết đại hội, chương trình kế hoạch hành động của đảng Bộ Tỉnh và Đảng Bộ Thành phố” đó là chuyên đề được đồng chí Triệu Thị Tuyết Mai phụ trách còn chuyên đề cuối cùng là “Một số nội dung khác về bồi dưỡng, ập huấn chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Sở Giaó Dục và Đào Tạo” với chuyên đề này được đồng chí RaLan Trương Thị Ánh Kim phụ trách.

Tất cả Bán bộ, giáo viên nghiêm túc trong buổi học

Thông qua 4 chuyên đề trên toàn thể cán bộ , giáo viên, nhân viên tại điểm cầu 10-3 sẽ làm bài thu hoạch để tổng kết lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

Các cô nghiêm túc làm bài thu hoạch

Qua hai ngày học tập nghiêm túc, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên có sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam nói chung, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Giáo viên nghiêm túc theo dõi buổi học