Đại hội Chi bộ Trường Mầm non 10-3, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2025.

Lượt xem:

Đọc bài viết


    Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 20/4/2022 của Đảng ủy phường Thắng Lợi về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Được sự đồng ý của Đảng ủy phường, chi bộ nhà trường triệu tập Đại hội. Việc tổ chức Đại hội chi bộ Trường Mầm non 10-3 tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi ủy chi bộ, các tổ chức thành viên, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

    Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo chính trị của chi ủy chi bộ, cần đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025.Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng.
    Chính vì vậy mà chiều ngày 26/7/2022, tại hội trường Trường Mầm Non 10-3 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ Trường Mầm non 10-3, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Để bắt đầu chương trình đại hội Đ/c: Trân Thị Duyên Thông qua chương trình, nội quy làm việc của Đại hội

Đ/c: Trân Thị Duyên Thông qua chương trình, nội quy làm việc của Đại hội

    Về dự đại hội hôm nay: Về phía địa phương có: Đ/c Lê Cao Hồng Nguyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thắng Lợi; Về phía Lãnh đạo phòng có Đ/c: Mai Thị Hồng Hà trưởng phòng giáo dục, Thành ủy viên thành phố cùng toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ, cảm tình Đảng và quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Đ/c: Lê Cao Hồng Nguyên và Đ/c: Mai Thị Hồng Hà

Mở đầu đại hội là ổn định tổ chức và chào cờ hát Quốc ca và Quốc tế ca     Thông qua đại hội đã thống nhất và biểu quyết (biểu quyết bằng thẻ đảng viên) bầu ra đoàn chủ tịch và đoàn thư ký gồm có:

Đoàn chủ tịch gồm:
    Đ/c: Nguyễn Thị Yến
    Đ/c: Vũ Thị Nhung
    Đ/c: Trần Thị Duyên

Đ/c: Trần Thị Duyên, Đ/c: Vũ Thị Nhung và Đ/c: Nguyễn Thị Yến (Bên phải)

Đoàn thư ký gồm:
    1/ Đ/c: Vũ Thị Ngọc Hoài
    2/ Đ/c: Nông Thị Hoài

Đ/c: Nông Thị Hoài(Bên trái) và D/c: Vũ Thị Ngọc Hoài (Bên phải)

    Trong không khí hân hoan, long trọng chào mừng Đại hội chi bộ Trường Mầm non 10-3, lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến với Đại hội, ngoài những tình cảm tốt đẹp của Quý vị Đại biểu dành tặng, chi bộ còn đón nhận những lãng hoa tươi thắm của: Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Thắng Lợi, Đoàn Thanh Niên và Công Đoàn trường cũng có những lãng hoa tươi thắm tặng trong buổi lễ:

Đc: Lê Cao Hồng Nguyên tặng hoa trong buổi đại hội và Đ/c Nguyễn Thị Yến – Thay mặt đoàn chủ tịch lên nhận hoa

Đ/c: Trần Thị Thanh Bình bí thư đoàn tặng hoa và Đ/c Nguyễn Thị Yến – Thay mặt đoàn chủ tịch lên nhận hoa

Đ/c: Bùi Thị Thúy Hà đại diện công đoàn trường lên tặng hoa và Đ/c Nguyễn Thị Yến – Thay mặt đoàn chủ tịch lên nhận hoa

    Đại hội đã được nghe Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi bộ và kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020- 2022; Phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện. Báo cáo đã nêu rõ được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020- 2022, tập thể cán bộ, đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Trong nhiệm kỳ hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Đ/c: Nguyễn Thị Yến Trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025

Đ/c: Vũ Thị Nhung trình bày dự thảo Bảo cáo kiểm điềm cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022

    Sau khi nghe báo cáo, Đại hội đã có 4 tham luận của 4 đồng chí đảng viên đại diện cho 4 tổ khối tham dự Đại hội làm rõ thêm những kết quả đạt được và đóng góp vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, nhằm từng bước xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh góp phần xây dựng Chi bộ trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c: Nguyễn Thị Nga đọc bản tham luận của đại diện khối Lá trong đại hội

Đ/c: Bùi Thị Long đọc bản tham luận của đại diện cho công đoàn trong đại hội

Đ/c: Trần Thị Thanh Bình đọc bản tham luận của đại diện cho đoàn thanh niên trong đại hội

Đ/c: Nguyễn Thị Huệ đọc bản tham luận của đại diện khối Mầm, Búp trong đại hội

    Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đ/c: Lê Cao Hồng Nguyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thắng Lợi đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Chi bộ Trường Mầm non 10-3 đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể chi bộ của nhà trường đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi ủy trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị cán bộ, Đảng viên của Chi bộ Nhà trường phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Đ/c: Lê Cao Hồng Nguyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thắng Lợi phát biểu chỉ đạo đại hội

    Bên canh đó Đ/c: Mai Thị Hồng Hà lãnh đạo phòng giáo dục, thành ủy viên cũng có đôi lời phát biểu chỉ đạo và nhận xét về chương trình, phương hướng, nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ mới 2022 – 2025.

Đ/c: Mai Thị Hồng Hà lãnh đạo phòng giáo dục, thành ủy viên phát biểu trong đại hội

    Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột; Kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 20/4/2022 của Đảng ủy phường Thắng Lợi; Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ, cấp ủy dự kiến cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới như sau:Số lượng cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên);Cơ cấu: Cấp ủy chi bộ khóa mới có 02 độ tuồi, gồm: Từ 50 tuổi trở xuống 02 đ/c; từ 50 tuồi trở lên có 01 đ/c;Tái cử cấp ủy: 03 đ/c;Cơ cấu nữ: 01 đ/c;Đại hội nhất trí 100% số lượng Chi ủy viên Chi bộ khóa XIII là 03 đồng chí.Đại hội vừa thống nhất số lượng Chi ủy Chi bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2022- 2025 là 03 đồng chí. Thực hiện Điều 19 Quy chế bầu cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách nhân sự do chi ủy khóa XII chuẩn bị (đã họp toàn thể chi bộ tín nhiệm 100% lấy số dư), gồm 03 đồng chí có tên sau (xếp thứ tự a,b,c… theo vần của tên)

  1. Đ/c Trần Thị Duyên – Chi ủy viên khóa XII
  2. Đ/c Vũ Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ khóa XII
  3. Đ/c Nguyễn Thị Yến – Bí thư chi bộ khóa XII

Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử:

   Về phần ứng cử: Không đồng chí nào ứng cử,  về phần đề cử: Không đồng chí nào ứng cử: Như vậy, 100% các đồng chí đã nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là 03 đồng chỉ, xếp theo vần a, b, c như sau:
  1. Đ/c Trần Thị Duyên – Chi ủy viên khóa XII
  2. Đ/c Vũ Thị Nhung – Phó bí thư chi bộ khóa XII
  3. Đ/c Nguyễn Thị yến – Bí thư chi bộ khóa XII

* Đại hội bầu Tổ Kiểm phiếu: Để giúp việc bầu cử của Đại hội, Đại hội tiến hành bầu Tổ kiểm phiếu, thông qua Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Tổ Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí, gồm:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Nga
  2. Đ/c Bùi Thị Long
  3. Đ/c Nguyễn Thị Vĩ

Tổ kiểm phiếu làm việc một cách công tâm, minh bạch, chính xác và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cấp ủy Chi bộ Trường Mầm non 10-3 Khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Tổ kiểm phiếu làm việc gồm có: Đ/c Bùi Thị Long (Bên trái), Đ/c Nguyễn Thị Nga Đ/c Nguyễn Thị Vĩ (Bên phải)

    Đại hội đã tiến hành bầu ra Cấp ủy, Bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Yến được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Đồng chí Vũ Thị Nhung làm phó bí thư chi bộ và chi ủy mới ra mắt đại hội

Đ/c: Mai Thị Hồng Hà và Đ/c: Lê Cao Hồng Nguyên lên trao hoa chúc mừng chi ủy mới nhiệm kỳ 2022 – 2025

    Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường Mầm non 10-3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Chi bộ trường mầm non 10-3 quyết tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

Tập thể Chi bộ trường mầm non 10-3 quyết tâm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới.

    Kết thúc Đại hội, đại diện cấp Ủy mới phát biểu cảm tưởng và có những lời hứa: Luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đ/c: Nguyễn Thị Yến đại diện cấp Ủy mới phát biểu cảm tưởng

    Thành công của Đại hội là khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin để nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. Đại hội Chi bộ trường mầm non 10-3 nhiệm kỳ 2022 – 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần mở ra một giai đoạn mới phát triển nhà trường toàn diện, bền vững. Đại hội tin tưởng rằng với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Trí tuệ – Đổi mới, với đội ngũ cán bộ, đảng viên giàu năng lực, tâm huyết và có trách nhiệm cao, Chi bộ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi lại tại đại hội:

Đoàn Tâm