Trường Mầm Non 10-3 tổ chức Họp phụ huynh đầu năm 2022 – 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

 1. MN10-3: Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại trường.
  Không những vậy buổi họp đầu năm còn là cơ hội để xây dựng mối quan hệ hợp tác, gắn bó và thân tình giữa gia đình và nhà trường, giữa cô giáo và các bậc cha mẹ học sinh.
  Chính vì vậy, sáng nay 24/09/2022 trường Mầm Non 10-3 đã long trọng tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm học 2022 – 2023 ở tất cả các khối lớp.
  Về dự buổi họp của các lớp có đông đủ phụ huynh của từng khối lớp tham gia, thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm, giáo viên chủ nhiệm của các lớp triển khai các nội dung sau:
  1, Báo cáo kết quả năm học 2021 – 2022
  2, Triển khai kế hoạch năm học mới 2022 – 2023
  3, Thực hiện nội quy – quy chế của nhà trường và của lớp
  4, Thông qua thỏa thuận những khoản thu của năm học
  5. Ý kiến đóng góp và bầu chi hội trưởng hội phụ huynh

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Búp Non 1

 

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Búp Non 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Búp Non 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 1

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 3

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 4

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Mầm 5

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 1

 

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 1

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 3

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 3

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 4

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Chồi 4

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 1

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 1

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 2

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 3

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 3

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 4

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 4

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 5

Phụ huynh tham gia họp phụ huynh đầu năm lớp Lá 5

Sau hơn 1 giờ các lớp đã hoàn thành buổi họp và đã thống nhất và bầu ra ban đại diện hội cho lớp mình và của ban đại diện tham gia Hội nghị ban đại diện hội cha mẹ học sinh toàn trường ngay sau đó.


Tham dự buổi Họp Cha mẹ HS đầu năm có Ban giám hiệu, đại diện phụ huynh của các khối lớp và các cô giáo viên chủ nhiệm của các lớp.
Trong buổi họp, Cha mẹ HS đã được lắng nghe từ cô Nguyễn Thị Yến Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo tóm tắt thành tích đạt được và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022- 2023 của nhà trường.

Cô: Nguyễn Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo năm học 2021 – 2022 và Phương hướng năm học 2022 – 2023

Sau khi nghe báo cáo năm học 2021 – 2022 và phương hướng năm học mới 2022 – 2023, xin ý kiến và được sự góp ý từ các bạn đại diện của nhóm lớp.

Tiếp theo chương trình đại diện hội Cha mẹ học sinh Báo cáo tổng kết của Ban đại diện hội Cha mẹ học sinh năm học 2021 – 2022, báo cáo công khai tài chính năm học 2021 – 2022 và Dự thảo phương hướng hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2022 – 2023.

Ông: Nguyễn Tuấn Vũ – Hội Phó hội cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2021 – 2022 báo cáo tình hình hoạt động của hội trong năm học vừa qua.

Tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.

Ông: Nguyễn Tuấn Vũ – Hội phó hội cha mẹ học dinh trường năm học 2021 – 2022 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ

Cô: Vũ Thị Nhung – Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn lên trao quà cho ban đại diện củ sau khi bãi nhiệm

Bên cạnh đó bầu ra Bạn đại diện hội cha mẹ học sinh toàn trường năm học mới 2022 – 2023.

Ban giám hiệu trường lên trao hoa cho Ban Đại Diện Hội CMHS mới năm học 2022 – 2023

Và hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tập thể Ban đại diện của 16 nhóm lớp và giáo viên chủ nhiệm năm học 2022 – 2023